Controlling

W ramach rachunkowości zarządczej firmy oferujemy:

 • szczegółowe analizy finansowe z dowolną częstotliwością (analizy roczne, kwartalne, miesięczne),
 • sporządzenie rocznego budżetu oraz ciągłą kontrolę jego stopnia realizacji,
 • sporządzanie dowolnych kalkulacji kosztów,
 • kontrolę ponoszonych kosztów,
 • ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • ocenę opłacalności realizowanych zleceń,
 • kontrolę stopnia wykorzystania potencjału ludzkiego w firmie,
 • kontrolę stopnia wykorzystania majątku trwałego,
 • obsługa w języku angielskim,
 • sporządzanie analiz i biznesplanów,
 • obsługa projektów unijnych
 • pomoc prawna.

 

Główne korzyści:

 • zapewnienie audytu wewnętrznego zarządom spółek,
 • pomoc w zdobywaniu funduszy inwestycyjnych,
 • monitorowanie należności.