E-biuro

eBiuroTCG umożliwia w prosty sposób komunikowanie się z dedykowanym księgowym – opiekunem klienta. Umożliwiamy za pomocą platformy eBiuroTCG dwustronnej elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy klientem a biurem w celu rozliczania z fiskusem i ZUS. W ten sposób oryginalne dokumenty źródłowe klient może mieć u siebie a do biura przesłać skany na podstawie, których biuro dokona stosownych rozliczeń, naliczeń i przekaże je klientowi, przy czym deklaracje podatkowe i dokumenty ZUS biuro przekazuje w imieniu klienta do stosownych instytucji. Ogranicza się w ten sposób czas klienta w dostarczaniu dokumentów źródłowych do biura oraz gwarantuje szybkość dokonania rozliczeń. Dodatkowo podkreślamy, że cała historia korespondencji z klientem jest zapisywana i łatwa do przeszukiwania przez klienta dzięki czemu uzyskuje on pewność jakie dokumenty dostarczył do zaksięgowania.

Połączenie z ebiurem jest realizowane bezpiecznym połączeniem szyfrowanym.