Kadry i płace

Usługi księgowe Toruń – Kadry i Płace

Biuro rachunkowe Toruń Consulting Group kompleksowo prowadzi rozliczenia kadrowo-płacowe, zarówno dla małych, jak i średnich firm. Profesjonalne usługi z zakresu kadr i płac świadczone są na najwyższym poziomie. W ramach działalności rachunkowej oferujemy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • rozliczenia e-zwolnień lekarskich,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS,
 • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • sporządzanie sprawozdań do PFRON oraz sprawozdań na potrzeby HR,
 • rozliczanie dotacji z PUP, UE i PFRON,
 • szkolenia BHP i konsultacje w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • opracowanie Regulaminów pracy, Regulaminów wynagradzania i innych regulaminów wewnętrznych na potrzeby klienta,
 • rozliczanie  delegacji krajowych i zagranicznych w tym  w ramach delegowania ( A1).

Dział kadr i płac umożliwia sprawne rozliczenia rachunkowe, oparte na automatyzacji i stałym monitoringu prowadzonej dokumentacji.

 

księgowość Toruń