Ksiegowosc

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 
 

KARTA PODATKOWA

 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 16A
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 
 

KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych CIT dla spółek lub PIT dla właścicieli
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • obsługa audytów zewnętrznych

DODATKOWO W RAMACH OBSŁUGI

 • Doradztwo podatkowe,
 • Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Obsługa księgowa kontroli podatkowych i reprezentacja podczas postępowania podatkowego we wszystkich instancjach.
 • Outsourcing księgowy – możliwość przeniesienia działu księgowości i zintegrowania go z administracją u klienta za pomocą nowoczesnych sposobów IT ( patrz zakładka e- biuro).
 • Opracowujemy politykę rachunkowości i zakładowy plan kont w firmie
 • POSIADAMY LICENCJE MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.
 • Inne usługi księgowe na zlecenie klienta.